AKTUELLT PÅ BANAN

Då det har börjat blivit frostnätter så kommer klipphöjder att höjas för att inte riskera banan.


Stödsådd av greener har gjorts på alla greener under föregående veckor.


Tisdagen den 2/10 så åtgärdades vattenläckorna på hål 1 och 11 samt att vass rensades nere vid hål 11 och 12.