BANKOMMITTÉN

Bankommittén är bildad för att i samråd med greenkeeper ansvara för skötsel av golfbanan med alla anordningar, bevattningsanläggning etc. Bankommittén ska ha synpunkter på hur banan kan utvecklas och ansvarar tillsammans med greenkeepern för anskaffning samt skötsel av fordon, maskiner och annan utrustning för Tortuna GK:s verksamhet.

Ta kontakt med kommittén via kansliet