Årsavgifter 2023

Fullvärdig medlem Senior

Fritt spel alla dagar, alla tider. För fullvärdig senior 22 år och äldre krävs spelrätt. En spelrättsavgift ingår i årsavgiften.

Klubbens överenskommelser om rabatterad greenfee ingår 

Senior (31-64 år) 5999 kronor*

Senior (65-79 år) 5499 kronor*

Senior (80+ år) 3199 kronor*

Senior (22-30 år) 3399 kronor*

Fullvärdig medlem Junior

Fritt spel alla dagar, alla tider. Ingen spelrätt läggs till på årsavgiften för juniorer. 

Klubbens överenskommelser om rabatterad greenfee ingår

Juniorer (19-21 år) 1995 kronor

Juniorer (11-18 år) 1595 kronor

Juniorer (7-10 år) 800 kronor

Fullvärdig medlem Student

Heltidsstuderande med intyg. Du som student skall inkomma med giltigt intyg till klubben.

Fritt spel alla dagar, alla tider. För fullvärdig senior 22 år och äldre krävs spelrätt. En spelrättsavgift ingår i årsavgiften

Klubbens överenskommelser om rabatterad greenfee ingår.

Studentmedlemskap 2349 kronor*


Övriga medlemskap

Vardagsmedlemskap - 5149 kronor *

Spelar fritt vardagar, helger full greenfee

Kan EJ nyttja klubbens överenskommelser om rabatterad greenfee. 


Greenfeemedlemskap - 2349 kronor

2 digitala greenfreebiljetter ingår, halv greenfee alla veckodagar utöver de två fria rundorna. 
Greenfeecheckarna ingår i årsavgiften för innevarande år och kan endast nyttjas under det år som medlemskapet gäller.

Kan EJ nyttja klubbens överenskommelser om rabatterad greenfee.


Enkelt medlemskap - 1195 kronor

2 digitala greenfeecheckar ingår. Greenfeecheckarna ingår i årsavgiften för innevarande år och kan endast nyttjas under det år som medlemskapet gäller. Vid spel efter dessa greenfeecheckar är använda, betalas full greenfee.

Kan EJ nyttja klubbens överenskommelser om rabatterad greenfee.


Passivt medlemskap - 700 kronor

Medlem, men äger ej rätt till spel på banan


Du kan när som helst under året byta till fullvärdigt medlemskap och då dras givetvis beloppet du har betalat av mot ordinarie årsavgift.


* = Arbetsavgift/Städavgift på 300kr tillkommer. Denna avgift återfås i form av presentkort eller rangekort, efter deltagande i minst 4 timmar av klubben utsett arbete, tex städdag, kommittéarbete, banvärdskap eller liknande.


Vid eventuell förändring av medlemskap ska detta meddelas kansliet innan 31 oktober!


Familjerabatt

2 vuxna och 2 juniorer, boende på samma adress
De vuxna får då 25% rabatt vardera på sin medlemsavgift och spelavgift. Juniorerna får 50% rabatt vardera på samma avgifter. Observera att alla måste vara fullvärdiga medlemmar i klubben och bo på samma adress. 


Medlemsansökan 2023


Tortuna GK erbjuder dig spel på en välskött bana som skiftar karaktär mellan de första nio hålen i skogen och de sista nio ute på fältet. Här hittar du utmaningen och får uppleva belöningen och tillfredställelsen av ett lyckat slag. Det fina klubbhuset står öppet och välkomnande för en stunds avkoppling i gemytlig och familjär miljö.

Välkommen att ringa Tortuna Gk:s kansli för mer information eller mejla ditt intresse för medlemskap.


Utdrag ur stadgar

11 § UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses i och med årets utgång
ha lämnat klubben.
Anmälan efter den 31 oktober fritar inte medlem från skyldighet att betala avgifter för påföljande år.
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom vid äventyr av laga indrivning.

Vid ansökan om övergång till passivt medlemskap från aktivt medlemskap återbetalas ej eventuell erlagd årsavgift.