Årsavgifter 2022

Fullvärdig medlem Senior

Fritt spel alla dagar, alla tider. För fullvärdig senior 22 år och äldre krävs spelrätt, spelrättsavgiften ingår i årsavgiften

Klubbens överenskommelser om billigare greenfee ingår 

Senior (31-64 år) 5595 kronor*

Senior (65-79 år) 5095 kronor*

Senior (80+ år) 3000 kronor*

Senior (22-30 år) 3195 kronor*

Fullvärdig medlem Junior

Fritt spel alla dagar, alla tider. För fullvärdig senior 22 år och äldre krävs spelrätt, spelrättsavgiften ingår i årsavgiften

Klubbens överenskommelser om billigare greenfee ingår

Juniorer (19-21 år) 1995 kronor*

Juniorer (11-18 år) 1595 kronor

Juniorer (7-10 år) 800 kronor

Familjemedlemskap

1 vuxen betalar full avgift

1 vuxen betalar halv avgift, endast höstfaktura

Junior betalar halv avgift, endast höstfaktura

Alla i familjen betalar höstfakturan, 1 vuxen betalar vårfakturan.

Familjemedlemskap gäller för 2 vuxna samt alla hemmaboende juniorer som är under 19 år

Enkelt medlemskap 1195:-

2 greenfeebiljetter ingår, full greenfee för spel utöver de två fria rundorna.

Kan EJ nyttja klubbens överenskommelser om billigare greenfee.

Du kan när som helst under året byta till fullvärdigt medlemsskap och då dras givetvis beloppet du har betalat av mot ordinarie årsavgift

Övriga medlemskap

Vardagsmedlemskap - 4795 kronor *

Spelar fritt vardagar, helger full greenfee

Kan EJ nyttja klubbens överenskommelser om billigare greenfee. 


Studentmedlemskap - 2195 kronor

Heltidsstuderande, intyg krävs

Kan nyttja klubbens överenskommelser om billigare greenfee.


Greenfee/Distansmedlemskap - 2195 kronor

2 greenfreebiljetter ingår, halv greenfee alla veckodagar utöver de två fria rundorna

Kan EJ nyttja klubbens överenskommelser om billigare greenfee.


Passivt medlemskap - 700 kronor

Medlem, men äger ej rätt till spel på banan


Du kan när som helst under året byta till fullvärdigt medlemskap och då dras givetvis beloppet du har betalat av mot ordinarie årsavgift.


* = Arbetsavgift/Städavgift på 300kr tillkommer. Denna avgift återfås i form av presentkort eller rangekort, efter deltagande i minst 4 timmar av klubben utsett arbete, tex städdag, kommittéarbete, banvärdskap eller liknande.

Årsavgiften

Årsavgiften fördelas på två inbetalningar. Halv årsavgift på en höstfaktura, resterande halva betalas under våren.

Autogiro: Nu finns möjlighet att betala via autogiro utan administrativa avgifter.  Detta anmäls till Tortuna Golfklubbs kansli på kansli@tortunagk.com

Vid eventuell förändring av medlemskap ska detta meddelas kansliet innan 31 oktober!


Junioröverenskommelse (Ny information angående 2022 kommer snart)

Mellan Skerike, Arboga, Fagersta, Frösåker, Fullerö, Köping, Orresta, Sala, Strömsholm, Surahammar, Tortuna, Västerås och Ängsö.

Fritt spel helgfri måndag-fredag under perioden 15 juni-14 augusti. (


Medlemsansökan 2022


Tortuna GK erbjuder dig spel på en välskött bana som skiftar karaktär mellan de första nio hålen i skogen och de sista nio ute på fältet. Här hittar du utmaningen och får uppleva belöningen och tillfredställelsen av ett lyckat slag. Det fina klubbhuset står öppet och välkomnande för en stunds avkoppling i gemytlig och familjär miljö.

Välkommen att ringa Tortuna Gk:s kansli för mer information eller mejla ditt intresse för medlemskap.


Utdrag ur stadgar

11 § UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses i och med årets utgång
ha lämnat klubben.
Anmälan efter den 31 oktober fritar inte medlem från skyldighet att betala avgifter för påföljande år.
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom vid äventyr av laga indrivning.

Vid ansökan om övergång till passivt medlemskap från aktivt medlemskap återbetalas ej eventuell erlagd årsavgift.