MEDLEMSKAP


Tortuna GK erbjuder dig spel på en välskött bana som skiftar karaktär mellan de första nio hålen i skogen och de sista nio ute på fältet. Här hittar du utmaningen och får uppleva belöningen och tillfredställelsen av ett lyckat slag. Det fina klubbhuset står öppet och välkomnande för en stunds avkoppling i gemytlig och familjär miljö.

Välkommen att ringa Tortuna Gk:s kansli för mer information eller mejla ditt intresse för medlemskap.

Fullvärdig medlem

Fritt spel alla dagar, alla tider. För fullvärdig senior 22 år och äldre krävs spelrätt, spelrättsavgiften ingår i årsavgiften

Klubbens och VGDFs överenskommelser om billigare greenfee ingår

Senior (31-64 år) 5395 kronor*

Senior (65-79 år) 4895 kronor*

Senior (80+ år) 2800 kronor*

Senior (22-30 år) 2995 kronor*

Juniorer (19-21 år) 1795 kronor*

Juniorer (11-18 år) 1395 kronor

Juniorer (7-10 år) 800 kronor

Vardagsmedlemsskap - 4595 kronor *

Spelar fritt vardagar, helger full greenfee

Kan nyttja VGDF överenskommelser om billigare greenfee.

Studentmedlemsskap - 1995 kronor

Heltidsstuderande, intyg krävs

Kan EJ nyttja klubb eller VGDF överenskommelser om billigare greenfee.

Greenfee/Distansmedlemskap - 1995 kronor

2 greenfreebiljetter ingår, halv greenfee alla veckodagar utöver de två fria rundorna

Kan EJ nyttja klubb eller VGDF överenskommelser om billigare greenfee.

Du kan när som helst under året byta till fullvärdigt medlemsskap och då dras givetvis beloppet du har betalat av mot ordinarie årsavgift.

NYHET! Enkelt medlemsskap - 995 kronor

2 greenfeebiljetter ingår, full greenfee för spel utöver de två fria rundorna.

Kan EJ nyttja klubb eller VGDF överenskommelser om billigare greenfee.

Du kan när som helst under året byta till fullvärdigt medlemsskap och då dras givetvis beloppet du har betalat av mot ordinarie årsavgift.

Passivt medlemsskap - 700 kronor

Medlem, men äger ej rätt till spel på banan

Familjemedlemsskap

1 vuxen betalar full avgift

1 vuxen betalar halv avgift, endast höstfaktura

Junior betalar halv avgift, endast höstfaktura

Alla i familjen betalar höstfakturan, 1 vuxen betalar vårfakturan.

Familjemedlemskap gäller för 2 vuxna samt alla hemmaboende juniorer som är under 19 år.

* = Arbetsavgift/Städavgift på 300kr tillkommer. Denna avgift återfås i form av presentkort till restaurangen eller rangekort, efter deltagande i minst 4 timmar av klubben utsett arbete, tex städdag, kommittéarbete, banvärdskap eller liknande.

Årsavgiften

Årsavgiften fördelas på två inbetalningar. Halv årsavgift på en höstfaktura, resterande halva betalas under våren.

Autogiro: Nu finns möjlighet att betala via autogiro. Detta anmäls till Tortuna Golfklubbs kansli senast 30 september inför nytt verksamhetsår.

Vid eventuell förändring av medlemsskap ska detta meddelas kansliet innan 31 oktober!

Utdrag ur stadgar

11 § UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses i och med årets utgång
ha lämnat klubben.
Anmälan efter den 31 oktober fritar inte medlem från skyldighet att betala avgifter för påföljande år.
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom vid äventyr av laga indrivning.

Vid ansökan om övergång till passivt medlemskap från aktivt medlemskap återbetalas ej eventuell erlagd årsavgift.