BANAN

Banan är mycket variationsrik och bjuder på härliga utmaningar. De inledande nio hålen spelar du på en mysig skogsslinga och avslutar med nio hål på en öppen parkbana.

GREENFEE 2021

Vardag(Måndag)


Senior: 220:-

Junior: 110:-


9 hål

Senior: 150:-

Junior: 75:-

Vardag(Tisdag-Fredag)


Senior: 440:-

Junior: 220:-


9 hål

Senior: 260:-

Junior: 130:-

Helg


Senior: 540:-

Junior: 270:-


9 hål

Senior: 320:-

Junior: 160:- 

Golfbil

Bokning av golfbil görs per telefon eller vid bokning på mingolf.se. Bokning av golfbil kan även göras i receptionen på plats, men observera att det sker i mån om plats. 

Gäst:
Utan läkarintyg: 500 kr / 18 hål
Med läkarintyg: 300 kr / 18 hål

Gäst:
Utan läkarintyg: 400 kr / 18 hål
Med läkarintyg: 200 kr / 18 hål

Tidbokning

Startförbud mellan 6:00-7:00 från hål 1, alla dagar.

Bokning är givetvis enklast att göra direkt här på vår webbplats men du kan även boka via telefon 021-65301 Tiderna är bokningsbara 35 dagar i förväg.

Vi förbehåller oss rätten att flytta ihop bollar för att öka tillgängligheten på banan. Er bokning kan endast senareläggas, max 10 minuter.

Vi vill att ni gör er ankomstanmälan i receptionen 20 min innan start. Det är för att vi ska se att bokningen stämmer och för att skriva ut korrekta scorekort till er

SLOPETABELLER TORTUNA GK