VÅR FANTASTISKA 
PERSONAL

Utan dessa människor hade vi inte varit den klubb vi är idag. Vi är fortfarande en liten skara som är heltidsanställda, med vi är ett stort gäng bakom dessa som jobbar säsong och ideellt.

BANPERSONAL

Pär Larsson
Banchef - Heltid

Anders Hermansson
Mekaniker & Banarbetare - Heltid

Ingemar Karlsson
Säsongsanställd - Deltid

Banarbetare (rekrytering pågår)
Säsongsanställd - Heltid

INNE PÅ KLUBBEN

Carolina Melin
Klubbchef - Heltid

Receptionist (rekrytering pågår)
Säsongsanställd


VÅR STARKA STYRELSE

Lillemor Källberg, Ordförande

Peter Stenberg, Vice Ordförande

Liselotte Olsson, Kassör

Kerstin Wohlferdt Stolpe, Sekreterare

Andreas Lindberg, Ledamot

Johnny Lilja, Ledamot

Christian Eklund, Ledamot

David Boås Alstermo, Suppleant


Inom styrelsen har vi som uppgift att främst arbeta med ekonomi och framtidsvisioner och utveckling av Tortuna Golfklubb. Men, vår fina styrelse gör mycket mer än så! Ett nav inom klubben som är ovärdeligt för vår utveckling.