KLUBBCHEF

Carolina Melin

BANPERSONAL

Pär Larsson

Anders Hermansson

STYRELSEN

Lillemor Källberg, Ordförande

Johnny Lilja, Vice ordförande

Liselotte Olsson, Kassör

Jakob Ulding, Ledamot

Daniel Ahlnäs, Ledamot

David Boås Alstermo, Ledamot

Claes-Håkan Wahlberg, Ledamot

Peter Halldin, Suppleant


Inom styrelsen har vi som uppgift att främst arbeta med ekonomi och framtidsvisioner och utveckling av Tortuna Golfklubb

Vi välkomnar synpunkter och förslag från medlemmarna