FÖRETAG OCH PARTNERS

Tortuna GK har ett väl utvecklat och uppskattat samarbete med flera företag i Västerås.

Klubbens kunder erbjuds olika paket och ett smörgåsbord av aktiviteter under året för att få ut högsta möjliga avkastning på sin insats.
Aktiviteterna syftar även till att skapa en "vi-känsla", utöka kontaktytorna och förstärka känslan för Tortuna GK.

Vill du bli samarbetspartner, kontakta kansliet - kansli@tortunagk.com