SENIORKOMMITTÉN

Matchspel Omgång 3

Match 26 Roger Åkerlind- Jan-Erik Vestberg

Match 27 Nils-Erik Gillström- Bengt Hjort

Match 28 Lars-Åke Bäckström- Bert W Johansson

Match 29 Tommy Axelsson- Göran Johnsson

Match 30 Gunder Fromm- Kenneth Ekstedt

Match 31 Kenth Eriksson- Bo Westher


Färdigspelad senast 5 augusti


Bowling

Bowlingsäsongen går mot sitt slut, träningen fortsätter några veckor till.Golfbowlingen mellan Västmanlands klubbar är slutspelad.Tortuna slutade på 8:de plats säsongen 2018/19

Verksamhet

Seniorkommittén värnar om de äldsta spelarnas möjligheter till trivsel, utmaning och gemenskap inom ramen för TortunaGK:s föreningsliv. Kommittén har årligen två medlemsmöten då klubbchef och pro informerar om aktuella klubbangelägenheter. Under höstmötet i oktober väljes styrelseledamöter inför kommande verksamhetsår. Ansvariga funktionärer för match- och seriespel samt Antikrundan sammanfattar årets resultat med tillhörande reflektioner. Val av kommande spelårs ledare genomförs. Vårmötet i april inriktas i huvudsak på framtidsfrågor. Planering, fastställande av årsprogram mm står på dagordningen. Kommittén har fasta speltider på banan onsdagar och fredagar kl 08-09.

På onsdagar spelas Antikrundan, då också uttagning till kommande veckas seriespel i Västmanlandsserien genomförs. Fredagar ägnas åt spel och umgänge under friare former. Årligen genomförs på hösten en "hemlig resa", mera info senare. Kommittén är behjälplig vid åtskilliga av klubbens uppdrag och arbeten på och omkring banan.

Ta kontakt med kommittéordföranden via reception: telefon 021-653 00 eller e-post kansli@tortunagk.com

  • Ordförande: Nils Hallonsten
  • Sekreterare: Torsten Johansson
  • Kassör: Gunder Fromm
  • Revisor: Börje Wennström

Nils Hallonsten

Ordförande

Torsten Johansson

Sekreterare

Gunder Fromm

Kassör