STYRELSEN

Inom styrelsen har vi som uppgift att främst arbeta med ekonomi och framtidsvisioner och utveckling av Tortuna Golfklubb

Vi välkomnar synpunkter och förslag från medlemmarna


Styrelsemedlemmar

Lillemor Källberg Ordförande

Gösta Karlsson Sekreterare

Anders Olsson Kassör

Ingemar Karlsson Ledamot

Ewa Lidén Ledamot

Tomas Persson Ledamot

David Boås Ledamot