STYRELSEN

Inom styrelsen har vi som uppgift att främst arbeta med ekonomi och framtidsvisioner och utveckling av Tortuna Golfklubb

Vi välkomnar synpunkter och förslag från medlemmarna


Styrelsemedlemmar

Lillemor Källberg Ordförande

Liselotte Olsson Sekreterare

Anders Olsson Kassör

Jakob Ulding Ledamot

Daniel Ahlnäs Ledamot

Tomas Persson Ledamot

David Boås Ledamot


Johnny Lilja Suppleant

Carolina Melin Suppleant