VÅRÅRSMÖTE 2022

Kallelse till vårårsmöte, 28 mars

Härmed kallas medlemmarna i Tortuna Golfklubb till vårårsmöte.

Måndag den 28 mars kl.19.00

Plats: Edströmska gymnasiet

Efter årsmötet bjuder klubben på fika. Den som önskar fika efter årsmötet ombeds att anmäla sig till kansli@tortunagk.com så vi vet hur många som kommer.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor
före årsmötet. Maila detta till kansli@tortunagk.com

Årsmöteshandlingar, enligt § 15 kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet.

Välkomna

/Styrelsen Tortuna Golfklubb

Föredragningslistan se nedanstående länk