HÖSTÅRSMÖTE 2021

Tid: Måndag 29 november 2021 kl.19.00

Plats: Edströmska Gymnasiet

Skicka din anmälan till kansli@tortunagk.com


Motioner från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet